nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-14 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetés térítési díjáról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési intézményben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint egyéb címen igénybe vett étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:.Az ellátások formái


1. §


Az önkormányzat fenntartásában lévő Pácini Bárókert Óvoda és Konyha intézmény által biztosított ellátások az alábbiak:

1. óvodai étkeztetés

2. napközi otthoni étkeztetés

3. általános iskolai menzai étkeztetés (ebéd)

4. önkormányzat és alkalmazottai részére biztosított kedvezménye étkeztetés

5. vendég étkeztetésAz ellátás igénybevételének módja


2. §


Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó kérelmet a Pácini Bárókert Óvoda és Konyha (a továbbiakban: intézmény) vezetőjéhez nyújtható be, az 1. § szerinti ellátások igénybevételét a vezető intézkedése alapozza meg.


Térítési díj


2. §


(1) A térítési díjak ÁFA nélküli áron kerülnek megállapításra.

(2) Az önkormányzat által fenntartott óvodában   az étkezés térítési díja napi háromszori étkezés esetén  296.- Ft, melyből

a) tízórai: 54.- Ft

b) ebéd:   188.- Ft

c) uzsonna: 54.- Ft.

(3) A napközi otthoni étkeztetés térítési díja napi háromszori étkezés esetén  378.- Ft, melyből

a) tízórai: 77.- Ft

b) ebéd: 224.- Ft

c) uzsonna: 77.- Ft3. §


(1) Az önkormányzat és intézményei alkalmazottai kérelemre kedvezményes étkeztetésben részesülnek. A térítési díj összege 318 Ft/fő/ebéd, melyre  34.- Ft rezsiköltséget kell számolni.

 (2) Vendég étkeztetésben részesülnek igény szerint más magánszemély kérelmezők is, ez azonban nem akadályozhatja az ellátottak étkeztetését.

(3) Vendégétkeztetés térítési díja 318 Ft/ ebéd, melyre  220.- Ft rezsiköltséget kell számolni.


(4) A rendeletben szabályozott ellátási formák nyersanyagnorma kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.4. §


(1) A térítési díjat készpénzben az óvodában, illetve az oktatási intézményben kell megfizetni, tárgyhó 15. napjáig.

(2) A hiányzás miatt kimaradt étkezések után kifizetett díjakat a tárgyhót követő, havi térítési díj összegéből kell levonni. Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a  rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 8/2016. (XII. 14.)   önkormányzati rendelet.
                                Gégény Zsuzsanna                                    Csonka István

                                     polgármester                                              jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!