nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-19 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. (VII.8.) önkormányzati rendelete

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2014. /VII.08./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete  a 3/2014. /III.05./ számú rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 3.§ (1)-(4) és a (6)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                        


1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket 365.768 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   182.257 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          31.240 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           45.488 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        1.958 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                 103.465 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       544 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  816 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

379.588 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                       122.182 ezer Ft

beruházási kiadásokat                                                        4.271 ezer Ft

felújítási kiadásokat                                                      117.111 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                       800 ezer Ft

     - működési kiadások összegét                                                                      257.406 ezer Ft

személyi juttatások                                                          59.787 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó    15.112 ezer Ft

dologi kiadások                                                                73.090 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                          14.877 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                        94.540 ezer Ft

    

(3) A költségvetési hiány összegét 21.671 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 14.020  ezer Ft-ban, működési hiányt 7.651 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                    14.020 ezer Ft

         Működési célra:                                           7.651 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen: 21.671 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 7.851 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 4.000 e Ft, felhalmozási célú tartalék 3.851 e Ft.


 (6) Közfoglalkoztatottak létszámkerete 7 fő.


2.§.

A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                            


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 46.320 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési célú támogatások                                            3.076 ezer Ft-ban,

-Működési bevétel                                                                271 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     42.973 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 41.349 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.624 ezer Ft

Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                                                  1.270 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                         27.284 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó     7.418 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                               10.255 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                                 93 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


3.§.

A R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:                            


A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 48.482  ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési bevétel                                                            32.174 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     16.318 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.337 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    6.981 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadásokat                                                        942 ezer Ft-ban,

                        - Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                       11.287 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó   3.047 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                            29.216 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                            4.000 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.Záró rendelkezések


4.§.


E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

           
Léránt Ferenc                                                                         dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                  jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: 2014. július 08.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                       jegyzőLOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete

                                                        2014. évi költségvetéséről

(a 9/2014. (VII.08.) rendelettel egységes szerkezetben)


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva költségvetéséről következőket rendeli el:


A rendelet hatálya.


1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, bizottságaira és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

(1)  A képviselő-testület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények – külön-külön, egy-egy címet alkotnak.


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal


I.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.

(1)[1] A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket 365.768 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   182.257 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          31.240 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           45.488 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        1.958 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                 103.465 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       544 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  816 ezer Ft


 (2)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

379.588 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                       122.182 ezer Ft

beruházási kiadásokat                                                       4.271 ezer Ft

felújítási kiadásokat                                                     117.111 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                      800 ezer Ft

     - működési kiadások összegét                                                                         257.406 ezer Ft

személyi juttatások                                                          59.787 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó    15.112 ezer Ft

dologi kiadások                                                               73.090 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                         14.877 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       94.540 ezer Ft

    

(3)[3] A költségvetési hiány összegét 21.671 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 14.020  ezer Ft-ban, működési hiányt 7.651 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                    14.020 ezer Ft

         Működési célra:                                           7.651 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen: 21.671 ezer Ft


(4)[4]A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 7.851 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 4.000 e Ft, felhalmozási célú tartalék 3.851 e Ft.


(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 25,5 főben állapítja meg:


(6)[5] Közfoglalkoztatottak létszámkerete  7 fő.


(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


4.§.


(1)[6] A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 46.320 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési célú támogatások                                            3.076 ezer Ft-ban,

-Működési bevétel                                                                271 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     42.973 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 41.349 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.624 ezer Ft

Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                                                  1.270 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                         27.284 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó     7.418 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                               10.255 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                                  93 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


 (2) A köztisztviselők illetményalapja 2014. évben 38.650 Ft.


5.§.[7]

A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 48.482  ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési bevétel                                                            32.174 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     16.318 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.337 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    6.981 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadásokat                                                        942 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                       11.287 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó   3.047 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                             29.216 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                            4.000 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


7.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


8.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


9.§.


A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.10.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 5. számú melléklet tartalmazza.  


11.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.12.§.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 7. számú melléklet tartalmazza.


13.§.

Az önkormányzat működési és felhalmozási  célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.


14.§.

Az önkormányzat 2014. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

15.§.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza


16.§.


 Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

17.§.


A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.


II.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§.


A rendelet 3.§-ban meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezik.

                                                                        19.§.


(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

20.§.

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából – épület, építmény, földterület – származó bevételt felhalmozási kiadásokra használja fel az önkormányzat.                                                 

21.§.

(1) A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény szabadon gazdálkodhat.


(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási  előirányzatok közötti   átcsoportosításra  a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

-működési kiadásokra vonatkozóan a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül  engedélyezhet átcsoportosítást,

-felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet 500.000 Ft összeghatárig.

                                                                 22.§.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

23.§.

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület,  a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a végrehajtásáért a körjegyző felelős.


(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az intézmény vezetője felelős.


24.§.

Az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához, a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért az intézmény vezetője felel.


25.§.

(1) Az intézmények költségvetési támogatásának utalása a nettó finanszírozás keretei között történik.

(2) A működési költségvetéshez az állami támogatást havonta,  -  a nettó bér és az elszámolási különbözet kivételével -  intézmény részére át kell utalni,  az önkormányzat részére biztosított  havi állami  támogatás összegével egyezően. A saját forrásból biztosított támogatást, -intézmény finanszírozást – havonta egyenlő részletben kell biztosítani.

(3) A felhalmozási kiadásokhoz a támogatás utalása a teljesítés esedékességére történik. Kötelezettségvállalás egyeztetés szükséges a pénzellátás biztosítása érdekében.

 (4) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló az önkormányzat által kifizetett bruttó bért és járulékait tárgyhónapban az önkormányzat számlájára megtéríti.


26.§.

Az önkormányzat esetében a polgármester, az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

a.)egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


27.§.

Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – lekösse.

       

28.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8. sz. mellékletben szereplő szervezetekkel, alapítványokkal – kérelem alapján – támogatási szerződést az elfogadott összeghatárig megkösse, valamint azok kiutalásáról gondoskodjon. Ebből eltérő kiutaláshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.


29.§.

Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.30.§.

Az önkormányzat költségvetési intézménye – nem vehet fel hitelt, kezességet nem vállalhat, szabad pénzeszközeit csak a számlavezetőnél kötheti le, értékpapírt nem vásárolhat, fizetési eszközként csak készpénzt /számlapénzt/ fogadhat.

                                            


31.§.

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési elszámolási számláját OTP Lenti Fiókja vezeti.


III.


Záró rendelkezések


32.§.


E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
                        Léránt Ferenc                                                dr. Hercz Judit

 polgármester                                                       jegyző

Kihirdetve: 2014. március 5.                           dr. Hercz Judit

                                 jegyző
[1] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 1§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.

[2] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 1§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.

[3] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 1§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.

[4] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 1§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.

[5] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 1§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.

[6] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 2§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.

[7] Módosította: 9/2014.(VII.08.) rendelet 3§-a. Hatályos: 2014. július 09-től.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
203 KB
mellékletek
143 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!