nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-26 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2018. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 3 252 523 eFt módosított előirányzat főösszeg mellett 3 296 934 eFt  teljesítéssel hagyja jóvá.


2. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2018. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 2 619 865 eFt főösszeggel hagyja jóvá.


3. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2018. évi költségvetési maradványát, a rendelet 15. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 677 070 eFt összegben hagyja jóvá.


4. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2018. 12.31-i állapot szerint, 8 903 600 eFt mérleg főösszeggel, a 16. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


5.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek közgazdasági tagolású mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2018.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2018. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 8.,9. és 10. számú mellékletek szerint állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott támogatások adatait a 12. számú melléklet rögzíti.


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2018.évi teljesített adatai a 14. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.


(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018.éves maradványai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.


(12) Az Önkormányzat összevont, 2018.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 16. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.


(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018.évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.


(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 18. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.


(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2018. évi záró adatit a 19. számú melléklet szerint fogadja el.


(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi változását, havi bontásban a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.


(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben biztosított közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.


(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 22. számú melléklet tartalmazza.


6. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
141.06 KB
2. sz. melléklet
166.09 KB
3. sz. melléklet
212.15 KB
4. sz. melléklet 1.
175.9 KB
4. sz. melléklet 2.
217.1 KB
5. sz. melléklet
207.4 KB
6. sz. melléklet
198.34 KB
7. sz. melléklet
204.9 KB
8. sz. melléklet 1.
164.47 KB
8. sz. melléklet 2.
195.97 KB
9. sz. melléklet 1.
212.94 KB
9. sz. melléklet 2.
178.2 KB
10. sz. melléklet 1.
152.03 KB
10. sz. melléklet 2.
148.85 KB
10. sz. melléklet 3.
166 KB
11. sz. melléklet
197.83 KB
12. sz. melléklet
272.58 KB
13. sz. melléklet
156.42 KB
14. sz. melléklet
121.51 KB
15. sz. melléklet
152.48 KB
16. sz. melléklet
158.79 KB
17. sz. melléklet
207.35 KB
18. sz. melléklet 1.
228.24 KB
18. sz. melléklet 2.
196.58 KB
19. sz. melléklet
165.23 KB
20. sz. melléklet
220.19 KB
21. sz. melléklet
139.95 KB
22. sz. melléklet
197.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!