nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2018-02-01
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §


Rábapatona Község Önkormányzata az illetékességi területén e rendeletével bevezeti a magányszemélyek kommunális adóját.


2. §


Az adó mértéke adótárgyanként és évente 8.000.- Ft.


3. §


  1. Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
  2. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C, törvény valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!