nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-10 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2015. /IX.09./  önkormányzati rendelet

             a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet módosításáról

                                                       
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                               A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:


(1) A képviselő-testület a 2015. évi módosított  költségvetési bevételeket  64 771 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről       43 029 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                            7 270 ezer Ft,

- működési bevételek                                                              5 360 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                         3 407 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   3 272 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének kiadási összegét 71 840 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                            

-személyi jellegű kiadás                         22 187 ezer Ft-ban,

-munkaadót terhelő járulékok                  5 560 ezer Ft-ban,

-dologi jellegű kiadásokat                      12 790 ezer Ft-ban,

-ellátottak pénzbeli juttatása                    3 744 ezer Ft-ban,

-egyéb működési célú kiadások             15 853 ezer Ft-ban,

-beruházási kiadásokat                           11 488 ezer Ft-ban,

-egyéb felhalmozási célú kiadások             218 ezer Ft-ban,


Finanszírozási kiadás:                                      611 ezer Ft.

Hiteltörlesztés áht-n kivülre:                                  10 091 ezer Ft


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  7 680 ezer Ft

Hitelfelvétel áht-n kívülről:                                                 10 091 ezer Ft.(3) Az önkormányzat működési hiánya 7 455 e Ft, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be. A működési hiány fedezete a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron került megtervezésre.


 (4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros 8 órás munkavállaló)

 (5) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 7 főben állapítja meg
2.§


(1)Jelen rendelet 1. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.

(2)Jelen rendelet 2. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.

(3)Jelen rendelet 3. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.

(4)Jelen rendelet 4. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.

(5)Jelen rendelet 5. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe lép.
Záró rendelkezések


3.§


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Végh László                                                                          dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2015. szeptember 09.


                           dr. Hercz Judit

                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!