nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) rendelet módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el


1.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2015.(II.24.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 49.922 e Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 49.922 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§.

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2015.(II.24.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2015.(II.24.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 6 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

- Önkormányzat 2 fő

- a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 fő (8 órás) főben

állapítja meg a képviselő-testület.”


4.§.

A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Hegyiné Böröcz Adél Fintáné Dóra Mária

jegyző polgármester


A rendelet kihirdetve:

Malomsok, 2016. május 30. 15. óraHegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
4/2016.(V.30.) ör. mellékletei
905 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!