nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
5/2015 (IV.30..)
Hatályos:2015-05-01 -tól
5/2015 (IV.30..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló

5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításárólVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását:                              


  1.   219.926 E Ft bevételi főösszeggel
  2.   219.926 E Ft kiadási főösszeggel


az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


   

2. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.27.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Tóth János                                                                          Dr. Cserhalmi Antal

  polgármester                                                                                   jegyző    
 Rendelet kihirdetve 2015.április 30.      
                                                                                             Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!