nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2020 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-28 - 2020-08-31
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2020 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
17/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


17/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)-(6) bekezdés helyébe a következő (1)-(6) bekezdés lép:

(1) A „Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Sárbogárd városa érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével hozzájárult a város fejlődéséhez, értékei megóvásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(2) A „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki valamely civil szervezetben, a közművelődésben, egészségügyi és szociális területen, közszolgálatban, katasztrófavédelem területén, hosszú évek óta kiemelkedően eredményes munkát végez. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(3) Az „Év Rendőre” kitüntetés annak a rendőrségi állományba tartozó személynek adományozható, aki a közrend - közbiztonság bármely területén kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(4) A „Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődésért” kitüntetés adományozható annak a Sárbogárd Város területén legalább tíz éve iparos-, kereskedő-, vállalkozói- vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek, jogi személynek, vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek helyi adótartozása nincs és tevékenységét magas színvonalon , a lakosság megelégedésére végzi. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek, szervezetnek lehet odaítélni.


(5) A „Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés annak a pedagógusnak adományozható, aki az oktatás - nevelés bármely területén kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(6) A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely területén az átlagnál kiemelkedőbb eredményt vagy teljesítményt elérő személynek, csoportnak , edzőnek , vagy a város sportjáért évek óta kiemelkedő tevékenységet végző személynek adományozható. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek, csoportnak lehet odaítélni.


2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sárbogárd, 2020. augusztus 14.     Dr. Sükösd Tamás                                                                         Dr. Venicz Anita

   polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetve: 2020. augusztus 27.                                                                  


  Dr. Venicz Anita

                                                                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!