nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.    § [2] A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal, Mosolyfalva Óvoda (továbbiakban: költségvetési szervek) gazdálkodására.


2. §
(1) A beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél változatlanul előnyben kell részesíteni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 85. §-a szerint a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak nem teljesíthetők, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.


3.    §
(1)    A költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítésére készpénzt vehetnek fel a bankszámláról a házipénztári forgalom bonyolítására.
(2)    A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia. Az elszámolás a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik.


4.    §
(1)    A költségvetési szervek gazdálkodása során jelen §-ban foglaltak szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint a szociális támogatások, ellátások (segélyek) kifizetésénél.

(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a)    személyi juttatás körében:
-    aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatásának eseti kifizetése,
-    ab) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
b)    kisebb javítási munkálatok (pl. víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, üvegezés),
c)    reprezentáció,
d)    szociális vagy gyermekvédelmi ellátások készpénzben történő kifizetése,
e)    ösztöndíj támogatás,
f)    munkába járás költségtérítése, bérlet,
g)    készpénz előleg,
h)    természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
i)    üzemanyag elszámolás,
j)    karbantartással, működtetéssel összefüggő kiadások,
k)    készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
l)    a)-k) pontba nem sorolt 30 000 forintig terjedő egyéb kiadások,
m)    polgármesteri utasításban foglalt egyéb kifizetések.

(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a)    személyi juttatás körében:
-    aa) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
-    ab) fizetési előleg,
b)    reprezentáció,
c)    munkába járás költségtérítése, bérlet,
d)    kisebb javítási munkálatok (pl. víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, üvegezés),
e)    a)-d) pontba nem sorolt 30 000 forintig terjedő egyéb kiadások,
f)    jegyzői utasításban foglalt egyéb kifizetések.

(4) [2]   A Mosolyfalva Óvodánál a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a)    személyi juttatás körében belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
b)    kisebb javítási munkálatok (pl. víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, üvegezés),
c)    reprezentációs kiadások,
d)    kis összegű szakmai anyag beszerzése,
e)    munkaruha költségtérítés,
f)    munkába járás költségtérítése bérlet,
g)    a)-f) pontba nem sorolt 10.000 forintig terjedő egyéb kiadások,
h)    intézményvezetői utasításban foglalt egyéb kifizetések.


5.    § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] Az 5/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályba lépett 2018. május 8-án.

[2] A 8/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet hatályba lépett 2019. szeptember 6-án.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!