nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-22 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                               

1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételeket 366.261 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   243.279 ezer Ft

            - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                49.547 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          23.095 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           45.329 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        4.000 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        324 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   687 ezer Ft

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási összegét 514.018 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                

          - felhalmozási kiadások                                                                        181.675 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        51.531 ezer Ft

felújítási kiadások                                                          129.107 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                      1.037 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                               332.343 ezer Ft

személyi juttatások                                                           82.223 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        15.107 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 88.082 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               2.683 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       136.954 ezer Ft

működési célú tartalék                                                        7.294 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 155.152 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 127.441 ezer Ft-ban, működési hiányt 27.711 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

                  Felhalmozási célra                                             119.441 ezer Ft

                  Működési célra:                                                   27.711 ezer Ft

                  Maradvány igénybevétele összesen:              147.152 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

         Felhalmozási célú hitel felvétele:                                   8.000 ezer Ft

         Finanszírozási bevételek összesen:                              8.000ezer Ft


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 51.951 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                47.804 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                   744 ezer Ft

Kiadások:

Beruházási kiadás                                                                           300 ezer Ft

Személyi juttatások                                                        36.546 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó     7.320 ezer Ft

Dologi kiadások                                                              7.727 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások                                             58 ezer Ft


3.§.


A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 51.230 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                14.414 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                4.409 ezer Ft

Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                    94 ezer Ft

                      -    Működési kiadás                                                            

               Személyi juttatások                                                           14.612 ezer Ft

                           Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó         2.866 ezer Ft

                           Dologi kiadások                                                                33.658 ezer Ft

Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2018.szeptember.20.


Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                 jegyző

                                                                                     

                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2018.szeptember 21.                                                                                                 

dr. Novák Anett

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
255 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!