nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-28 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) összevont 2014. évi költségvetése bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok  szerinti bontásban az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően  2 080 690 módosított előirányzat főösszeg mellett 1 909 541 eFt  teljesítéssel hagyja jóvá.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetése kiadásai 2 080 690 eFt főösszegű előirányzatainak éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban jelen rendelet a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,  1 559 719 eFt   főösszeggel hagyja jóvá.


3. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetési maradványát, a rendelet 10. sz. mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint  349 815 eFt összegben hagyja jóvá.
 2. A 2015. évi eredeti költségvetésben finanszírozási bevételként tervezésre került 2014. évi maradvány 290 072 eFt, ezen felül a Képviselő testület a 10. számú mellékletben rögzített maradvány felhasználás szerint engedélyez előirányzat módosítást a 2015. évi költségvetésben.

4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat  vagyonának értékét, 2014. 12.31-i állapot szerint, 7 605 737 eFt mérleg főösszeggel  a 11. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


5.§


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek közgazdasági tagolású mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A Képviselő-testület 2014. évi költségvetési bevételeinek éves teljesítését jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének és az általa irányított költségvetési szerveinek  2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban - a 6., 6.1.-6.4. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.


 1.  A Képviselő-testület az Önkormányzat állami költségvetési támogatásainak teljesítését jogcímenként,  jelen rendelet 4. és 4.1. számú mellékletei szerint fogadja el.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek teljesített bevételeit az 5. számú melléklet szerin hagyja jóvá.


 1.  A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2014. évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 7.1. és 7.2. számú mellékletei szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként jelen rendelet  8. számú melléklete , az EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését  9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatásának részletes adatai a rendelet 12. számú mellékletében rögzítettek szerint kerülnek elfogadásra.


 1. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2014. évi vagyonkimutatása adatai jelen rendelet 13. számú melléklete  szerint kerülnek megállapításra.


 1. Az Önkormányzat által 2014. évben nyújtott támogatások adatait – támogatottanként -  a rendelet 14. számú melléklete rögzíti.


 1. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának teljesített adatai jelen rendelet 15. számú melléklete szerint kerülnek jóváhagyásra.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2014. évi záró adatit e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását , havi bontásban jelen rendelet 17. számú melléklete szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2014. évben biztosított közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.


 1. A Képviselő-testület több éves kihatással járó,  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulását a rendelet 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
22/2015. 1.sz. melléklet
214.98 KB
22/2015. 2.sz. melléklet
234.98 KB
22/2015. 3.sz. melléklet
284.98 KB
22/2015. 4.sz. melléklet
314.98 KB
22/2015. 4.1.sz. melléklet
204.98 KB
22/2015. 5.sz. melléklet
324.98 KB
22/2015. 6.sz. melléklet
1.07 MB
22/2015. 6.sz. melléklet
525.63 KB
22/2015. 6.2.sz. melléklet
495.63 KB
22/2015. 6.3.sz. melléklet
555.63 KB
22/2015. 6.4.sz. melléklet
545.63 KB
22/2015. 7.1.sz. melléklet
1.02 MB
22/2015. 7.2. sz. melléklet
655.63 KB
22/2015. 8.sz. melléklet
414.98 KB
22/2015. 9.sz. melléklet
144.98 KB
22/2015. 10.sz. melléklet
525.63 KB
22/2015. 11.sz. melléklet
145.63 KB
22/2015. 12.sz.melléklet
395.63 KB
22/2015. 13.sz. melléklet
856.9 KB
22/2015. 14.sz. melléklet
254.98 KB
22/2015. 15.sz. melléklet
624.98 KB
22/2015. 16.sz. melléklet
184.98 KB
22/2015. 17.sz. melléklet
184.98 KB
22/2015. 18.sz. melléklet
224.98 KB
22/2015. 19.sz. melléklet
444.98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!