nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 - 2015-05-31
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

Regöly Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 206.812 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát  206.812 E Ft-ban

c) költségvetési hiányát            12.644 E Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit     12.644 E Ft-ban

  ebből működési költségvetési egyenlegét     10.776 E Ft-ban

  felhalmozási költségvetési egyenlegét           1.868 E Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait       0 E Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét         206.812 E Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét          206.812 E Ft-ban

állapítja meg..”

2. §

Az Ör. 1. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„((3) Az Önkormányzat 2014. évi

a) helyi adó bevételének összege: 18.000 e Ft,

b) állami támogatások összege 80.908 e Ft,

c) a támogatás értékű bevételek összege 73.831 eFt. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök: 172 e Ft.”

3. §

Az Ör. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 12.644 e Ft, melyből

  1. a működési hiány 10.776 e Ft

a felhalmozási hiány 1.868 e Ft.”4. §

(1) Az Ör 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép

(2) Az Ör 2.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 számú melléklete lép

(3) Az Ör 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.2 számú melléklete lép

(4) Az Ör 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép

(5) Az Ör 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép

(6) Az Ör 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép

(7) Az Ör 6. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép


5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.           Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 29.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
41.5 KB
2.1. számú melléklet
20 KB
2.2. számú melléklet
20.5 KB
3. számú melléklet
25.5 KB
4. számú melléklet
39.5 KB
5. számú melléklet
37.5 KB
6. számú melléklet
23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!