nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-20 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Várkesző község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Várkesző község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek és felnőtt lakossági (vegyes) háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.II. Az alapellátás körzetei


2.§


Várkesző község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Kossuth u. 2. orvosi rendelő.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Várkesző Község Önkormányzata feladat-ellátási szerződés keretében a Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulása (a társulás székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29.) útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.


4.§


Várkesző község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 14.
5.§


  1. Várkesző község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi

alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 24.


  1. Várkesző község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.


  1. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Csolnoky Ferenc Kórház Szájsebészet 8200 Veszprém, Kórház utca 1.


  1. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle utca 5/D.


6. §


(1) Várkesző község Önkormányzata a háziorvosi feladatellátást 8523 Várkesző, Kossuth u. 36. szám alatt biztosítja.


(2) Várkesző község Önkormányzata a védőnői feladatellátást 8532 Marcaltő, Fő tér 14. szám alatt biztosítja.


(3) Várkesző község Önkormányzata a fogorvosi feladatok ellátását 8532 Marcaltő, Fő tér 24. szám alatt a fogorvosi körzet székhelyén biztosítja.


(4) Várkesző község Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátást, mely a háziorvosi és a védőnő együttes szolgáltatásából áll a 8532 Marcaltő, Fő tér 14. szám alatt biztosítja.


III. Záró rendelkezések


7.§


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Várkesző község önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról.


Ferencz Dezső       Hegyiné Böröcz Adé                                                                                    polgármester                    jegyző


Záradék:

Jelen rendelet 2016. december 20. napján kihirdetésre került!

Hegyiné Böröcz Adél

             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!