nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-02 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. /XII.01./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2015. /XII.01./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete  a 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(4) és a (7)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételeket 319.281ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   207.835 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          18.104 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           41.181 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        3.350 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                  47.207 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       410 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               1.194 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási összegét

355.748 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                        47.552 ezer Ft

beruházási kiadásokat                                                      13.631 ezer Ft

felújítási kiadásokat                                                        33.121 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                       800 ezer Ft

     - működési kiadások összegét                                                                      308.196 ezer Ft

személyi juttatások                                                          73.614 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó    17.429 ezer Ft

dologi kiadások                                                               90.178 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                           8.456 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                     118.519 ezer Ft

    

(3) A költségvetési hiány összegét 50.298 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt
17.153 ezer Ft-ban, működési hiányt 33.145 ezer Ft-ban állapítja meg.

  a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

      Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                                    1.668 ezer Ft

         Működési célra:                                                        33.145 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen:      34.813 ezer Ft

       Forgatási célú értékpapír beváltása:

         Felhalmozási célra:                                                    7.500 ezer Ft

   b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

          Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:  7.985 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 257 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 257 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék 0 ezer Ft.


 (7) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 18 fő.


2.§.

A R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:                            


A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 47.629  ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.330 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    5.842 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadásokat                                                      1.168 ezer Ft-ban,

Személyi juttatásokat                                                    11.981 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adót  3.239 ezer Ft-ban,

Dologi kiadásokat                                                                     31.241 ezer Ft-ban,


Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

           

Lovászi, 2015. december 01.                    Léránt Ferenc                                                                        dr. Hercz Judit

                    polgármester                                                                               jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2015. december 01.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
239 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!