nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 - 2016-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II.11.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §

(1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Farkas Ferenc sk. Biróné dr. Boros Anikó sk.

polgármester jegyzőEz a rendelet 2016. március 21. napján kerül kihirdetésre.

Biróné dr. Boros Anikó

jegyző1. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez


1.) Étkeztetés


  Fizetendő térítési díj feltétele

  Szolgáltatási

  önköltség

  Térítési díj, személyenként és ellátási napra

  Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének 30%-át (az étkezési térítési díj tartalmazza a szállítási díjat)

  564 Ft/nap

  440,- Ft +ÁFA


  2.) Házi segítségnyújtás


  Fizetendő térítési díj feltétele

  Szolgáltatási

  önköltség

  Térítési díj , személyenként és gondozási órára

  Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének a 25%-át, étkeztetés biztosítása mellett 30-át % (az étkezési térítési díj tartalmazza a szállítási díjat)

  2211,- Ft

  530,- Ft


  3.) Nappali ellátás


  Fizetendő térítési díj feltétele

  Szolgáltatási

  önköltség

  Térítési díj, személyenként és ellátási napra

  Térítési díj összege nem haladja meg az ellátott havi jövedelmének 15%- át, ott étkeztetés mellett 30%-át

  2371,- Ft

  400,- Ft  Az ebéd házhoz szállítása: 79,-Ft / nap.

  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!