nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
6/2015 (IV.30..)
Hatályos:2015-05-01 -tól
6/2015 (IV.30..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

 Vérteskethely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Vérteskethely Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtását:                              

  1.   191.987 E Ft bevételi főösszeggel
  2.   187.732 E Ft kiadási főösszeggel


az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


2.§ Az önkormányzat kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési bevételeinek főösszegét 46.484 E Ft-ban, működési kiadásainak főösszegét 33.874 E Ft-ban, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek főösszegét 134.591 E Ft-ban, fejlesztési kiadásainak főösszegét 143.577 E Ft-ban a 3. melléklet szerinti mérlegadatok alapján jóváhagyja.


4.§ Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak és bevételeinek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint  222.720  E Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz változásait a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

8.§ A maradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzatnak hitel állománya, adósság állománya 2014. évben nem volt.

10.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége 2014. évben nem volt.

11.§ Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

12.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.     Tóth János                                                                               Dr. Cserhalmi Antal

    polgármester                                                                                           jegyzőRendelet kihirdetve 2015. április 30.                                                                                                     Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!