nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Újcsanálos község Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Újcsanálos Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  2014. évi zárszámadását

   195.708 eFt költségvetési bevétellel,

     13.116 eFt finanszírozási bevétellel,

   208.824 eFt bevétellel                                     .

   187.470 eFt költségvetési kiadással,

              0 eFt finanszírozási kiadással,

   187.470 eFt kiadással     

     21.354 eFt maradvánnyal                                 .

 hagyja jóvá.


(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként: (3) Finanszírozási kiadások                                                           0 eFt


3.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszegének forrásonkénti megbontását, eredeti, módosított előirányzatát valamint azok teljesítését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat  költségvetési kiadásainak költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, eredeti, módosított előirányzatait és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

 (2) Újcsanálos Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nincsenek. A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az elkövetkezendő 3 évre vonatkozóan a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Újcsanálos Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (4) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak megoszlását a kötelező és önként vállalt feladat szerinti felosztásban a 11. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza

(3) Az Önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 15.1., 15.2., 15.3. és a 15.4 melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

(1) Újcsanálos Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét -27.256 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 21.354 eFt-ban kerül jóváhagyásra, amelyből 21.354 eFt kötelezettségvállalással terhelt, amelyet a 16. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 


Csáki Lajos s.k.                                                                   dr. Szabó Zoltán s.k.

   polgármester                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
284.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!