nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2015(VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2015(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a helyi adóról

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.


Az önkormányzat az adó mértékét:


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2,0 %-ban állapítja meg.

(2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén napi 500 Ft-ban állapítja meg.2.§.


  1. Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 16/1997. (XII.30.) önkormányzati rendelet.

(2)  E rendelet 2016. január 1. napján  lép hatályba.
Ifj. Perl János                                                            Családi Anita            

                          polgármester                                                     jegyző

A rendelet 2015. augusztus 31. napján kihirdetésre került.Táplánszentkereszt, 2015. augusztus 31.

                                                                                              Családi Anita

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!