nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


A helyi népszavazást Kamut községben legalább 200 választópolgár kezdeményezhet.2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 11/2005.(V.31.) ö. rendelete.Ph.                                                 Balog Imréné sk.                                                         Hegedűs László sk.

                                                   Polgármester                                                                      JegyzőA rendelet kihirdetésre került:


Kamut, 2017. szeptember 28. napján


Ph.Hegedűs László sk.

Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!