nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-01-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 35/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 35/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának (4)-(11) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 6/A. Értelmező rendelkezések című szakasza.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 1. és 2. számú melléklete.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!