nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna község képviselő-testületének 10/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-29 -tól
Szenna község képviselő-testületének 10/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Szenna Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)  bekezdés a)  pontja és 32. cikk (2)  bekezdése és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


1. §


A helyi népszavazás kezdeményezéséhez a választópolgárok legalább 10 %-ának támogatása szükséges.


2. §


(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Szenna Község Önkormányzatának a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 4/1997 (VIII.4.) önkormányzati rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!