nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (IX.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-11 - 2019-09-11
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (IX.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2019. évi összevont működési költségvetését

aa) 42 575 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 42 818 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac)    0 ezer forint működési többlettel,

ad)    243 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 13 206 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 13 206 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 13 206 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi

ca) bevételi főösszegét 56 024 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 56 024 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csesznek, 2019. augusztus 27.
Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
404.19 KB
1.2 melléklet
407.64 KB
1.3 melléklet
398.19 KB
2.1 melléklet
362.43 KB
2.2 melléklet
281.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!