nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2005-10-20 - 2018-02-14
Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2005. (X. 20.) számú rendelete az elektronikus ügyintézésről

Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az elektronikus ügyintézésről az alábbi rendeletet alkotja:1. §A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus módon való intézését a Szepetneki Polgármesteri Hivatalban kizárja.2. §Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
Szepetnek, 2005. október 18.
Grabant János                                                                     Gaál Mónika

polgármester                                                                           jegyző
A rendelet kihirdetve:Szepetnek, 2005. október 20.Gaál Mónika

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!