nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-16 - 2015-07-21
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Jászapáti városban legalább 2 éve lakóhellyel rendelkező, 40 éven aluli nagykorú személyek Jászapáti városban történő lakásvásárlására/lakásépítésére terjed ki.”


2. §

Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(1) A támogatás iránti kérelemhez be kell csatolni:

a) vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 180 napnál nem régebbi,”


3. §

Jelen rendelet 2015. július 16. napján 16.00 órakor lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!