nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-16 - 2018-04-19
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a 2017. évben a közfoglalkoztatási programban résztvevő aktív korúak önkormányzati támogatásáról

Enying Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Enying Város Önkormányzata 2017. évben természetbeni szociális támogatásában részesíti az önkormányzatnál 2017. szeptember 13. napján közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket.


(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális támogatására az (1) bekezdésben említett személyek alanyi jogon jogosultak, az iránt kérelmet benyújtani nem szükséges.


(3) Az Önkormányzat a támogatást élelmiszer formájában nyújtja a következők szerint.


(4) Az (1) bekezdésben nevesített személyek, fejenként 30 kilogramm kiszerelésű, a mezőgazdasági mintaprogramban megtermelt burgonya csomagra jogosultak.


(5) A jogosultakról az Enyingi Polgármesteri Hivatal kimutatást készít, melyet 2017. szeptember 15. napjáig átad Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága (a továbbiakban: Városgondnokság) részére.


(6) Az támogatás jogosultak részére történő átadásról Városgondnokság gondoskodik 2017. szeptember 30. napjáig. A Városgondnokság az Enyingi Polgármesteri Hivataltól kapott lista alapján osztja ki a támogatásként elkészített élelmiszer csomagokat a jogosultak részére.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                                             Viplak Tibor s.k.                                                  dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                               polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 15.Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

    jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!