nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2015-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
a lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII törvény 34.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményével a következőket rendeli el:


1.§


A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) önkormányzati rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ „ A rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapítására - a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel - hat díjtételt állapít meg a következők szerint:


a.) összkomfortos 3.734 Ft/m2/év

b.) komfortos 2.501 Ft/m2/év

c.) komfort nélküli 1.255 Ft/m2/év

d.) szükséglakás /szociális bérlakás/ 612 Ft/m2/év

e.) költségelvű bérlakás

ea./ fiatalok háza 4.002 Ft/m2/év

eb./ centrum lakások 7.080 Ft/m2/év

ec./ Holcim lakások 7.080 Ft/m2/év”


2.§


a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!