nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2020 (IX.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-02 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2020 (IX.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által biztosított források figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:1.§

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 116.549.138 Ft a működési hiány és 172.364.660 Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.


3 .§

(6)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9)   A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.


4.§

(11)   A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép.

(12)   A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép.

(13)   A Rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép.

(14)   A Rendelet 28. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép.

(15)   A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklet lép.


5.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2020. augusztus 31.


            Fekete Gergő  s.k.                                                        Dr. Bobkó Péter s.k.

              polgármester                                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. szeptember 01. napján Tiszacsege Város Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztéssel és a www.tiszacsege.hu oldalán történő közzététellel megtörtént.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet a 9/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelethez
575.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!