nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 26/2015 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-11 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 26/2015 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2015. módosított bevételi előirányzata 6.979.087 ezerFt

bevételi előirányzat növekedés 87.667 ezerFt,

módosított bevételi előirányzat: 7.066.754 ezerFta) 2015. módosított kiadási előirányzata 6.979.087ezerFt,

kiadási előirányzat növekedés 87.667ezerFt,

módosított kiadási előirányzat: 7.066.754 ezerFt2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 9. napján tartott ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika

polgármester jegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. december 10.


dr. Voller Erika

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
7.48 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!