nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-22 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletet ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 311.929 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 274.618 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 311.929 ezer forintban állapítja meg.

 (2) A 2016. évi költségvetés hiánya 37.311 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  37.311 ezer forint.
  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza”

2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
        a)  önkormányzat általános működésének támogatása    164.562 e Ft,
        b) egyéb költségvetési támogatások    14.794 e Ft
        c) közhatalmi bevételek    43.080 e Ft
        e) működési bevételek    19.989 e Ft
        f) működési célú átvett pénzeszköz    10.641 e Ft
        g) felhalmozási bevételek    19.685 e Ft
        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra                                           20.746 e Ft
        i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre                                                 12.574  e Ft
        j) finanszírozási bevételek                                                                                                               0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
           a) a kötelező feladatok bevételei:     311.929 e Ft,
           b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
         a) működési bevételek:    271.498  e Ft,
         b) felhalmozási bevételek:    40.431 e Ft.”

3.§ A rendelet 3. §  (1), (2) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1)     Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
    a) működési költségvetés    288.683 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     128.088 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     32.438 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     80.227 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     10.619 e Ft
        ae) egyéb működési célú kiadások:    14.065 e Ft
      b) felhalmozási költségvetés    23.246 e Ft
         ba) beruházások,                                                                                                                       1.415 e Ft
         bb) felújítások                                          21.831 e Ft
      c ) kölcsönök    0 e Ft
     d)  tartalékok, pénzmaradvány    24.517 e Ft
                                                                         

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
       a) a kötelező feladatok kiadásai    311.929 e Ft,
       b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”


4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §    A költségvetési egyenleg
            a) működési cél szerint     bevétel:    288.683 e Ft
                               kiadás:     288.683 e Ft,
                               egyenlege: 0 Ft
           b) felhalmozási cél szerint bevétel:      23.246 e Ft
                               kiadás:        23.246 e Ft,
                              egyenlege: 0 Ft
           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”

5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 70.473 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)”

6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    57.654 e Ft
b) működési bevétel                                                                                              120 eFt
c) működési célú támogatásértékű bevétel       9.951 e Ft
d) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele    2.058 e Ft
e) működési célú támogatás-népszavazás    690 e Ft”

7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
    
„12. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 70.473 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                 45.069 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                       12.495 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:      12.909 e Ft”

8.§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 54.002 ezer forintban állapítja meg.”

9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §     A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                 50.322 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel     1.747 e Ft
e) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele                                                      1.933 e Ft”

10.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §     A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:                                                                                54.002 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     36.852 e Ft,
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     9.734 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     7.251 e Ft
b) felhalmozási költségvetés                                                                                   165 eFt
     ba) számítógép vásárlás                                                                                      165 eFt”
      
11. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
12. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
13. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
14. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
15. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
16. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
17. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
18. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
19. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
20.§ A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
      21. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10. melléklet
144 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!