nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-22 - 2019-01-22
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.21.) önkormányzati rendelete
Csesznek község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2005. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      A Csesznek község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2005. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2. § (5) bekezdése, az 5.§ (2) bekezdése, a 20. § (6) bekezdése és a 29.§ (10) bekezdése hatályát veszti.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


            Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                           Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                        polgármester                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!