nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017(VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-27 - 2017-12-31
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017(VII.26.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében – a 2017. évi igazgatási szünetről a következőket rendeli el:


1. §


A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal geszterédi szervezeti egységében 2017. évben, július 31. napjától augusztus 11. napjáig; és december 21. napjától december 29. napjáig igazgatási szünetet rendel el.


2. §


Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. december 31. napján hatályát veszti.


                     

                          Szabó József  sk.                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                           polgármester                                                          jegyzőA rendeletet kihirdettem:

2017. július 26.  napján.

                                                     Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!