nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013(III.13.)
Hatályos:2013-09-13 - 2014-04-29
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013(III.13.)
Nyíradony Város Önkormányzat 2012 évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.09.) számú rendeletének módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.13.) sz. rendelete a Nyíradony Város Önkormányzat 2012 évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.09.) számú rendeletének módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


  1. §


Az 1/2012. (III. 9.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését


                                               4.644.416 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                               4.883.916 ezer Ft költségvetési kiadással

                                               - 239.500 ezer Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

                                                   45.068 ezer Ft finanszírozási bevétellel

                                                    46.722 ezer Ft finanszírozási kiadással

                                               - 286.222 ezer Ft összes egyenleggel (hiánnyal)

                                                  286.222 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.


  1. Nyíradony Város Önkormányzat költségvetési hiányának összegéből 55.376 ezer Ft a működési költségvetés és 185.778 ezer Ft a felhalmozási költségvetés hiánya. A felhalmozási költségvetés összes hiányából 139.056 ezer Ft a költségvetési és 46.722 ezer Ft a finanszírozási hiány.
  2. A Képviselő-testület a hiány teljes egészében külső forrásból, hitelből kívánja finanszírozni.
  3. A Képviselő-testület a működési költségvetés egyensúlyának megteremtésére 55.376 ezer Ft működési célú likvid hitel felvételét  irányozza elő.
  4. A felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtésére és a 46.722 ezer Ft finanszírozási kiadás – amely felhalmozási hitel és kötvény törlesztést takar – fedezetére összesen 185.778 ezer Ft felhalmozási célú likvid hitel felvételét irányozza elő.


  1. §


A Rendelet 4. §  (1)-(3) bekezdései helyére a következő megfelelő bekezdések lépnek:


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Összesen 3. §-ban jóváhagyott 4.644.416 ezer Ft költségvetési bevételek előirányzat-csoportonkénti megoszlását a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A költségvetési bevételek összegéből 1.974.283 ezer Ft a működési és 2.670.133 ezer Ft a felhalmozási bevételek összege.


(3) Az Önkormányzat Összesen 3. §-ban jóváhagyott kiadások összegéből 2.074.727 ezer Ft a működési kiadások és 2.855.911 ezer Ft a felhalmozási kiadások összege.


  1. §


A Rendelet 1. sz., 2. sz. 3. sz, 4. sz. 5. sz., 6. sz., mellékleteinek helyébe a jelen rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.


  1. §


Ez a rendelet 2012. szeptember hó 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012.évi költségvetés végrehajtása során 2012. január 1-i hatállyal alkalmazni kell.


Nyíradony, 2013.március.11Tasó László                                                                                               Benő János

Polgármester                                                                                               jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
33 KB
2.sz.meléklet
27 KB
3.sz.melléklet
20.5 KB
4.sz.melléklet
28.5 KB
5.sz.melléklet
22.5 KB
6.sz.melléklet
36 KB
7./3 sz.melléklet
25 KB
8./4sz.melléklet
33 KB
9./ .sz.melléklet
31.5 KB
10./2a. sz. melléklet
33 KB
11./2/b.sz.melléklet
27 KB
12./2.c.sz.melléklet
27 KB
13./2.d.sz. melléklet
28 KB
14./3.a.sz.melléklet
35.5 KB
15./3/b.sz.melléklet
26.5 KB
16./ sz.melléklet
29 KB
21/5.a. sz. melléklet
40.5 KB
22/5.b. sz melléklet
40.5 KB
23/5.c. sz. melléklet
36.5 KB
24/5.d. sz. melléklet
36.5 KB
25/ sz.melléklet
27.5 KB
26/ sz. melléklet
33 KB
27/sz melléklet
32 KB
28/ sz. melléklet
40.5 KB
29/ sz.melléklet
36 KB
30/ sz. melléklet
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!