nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-18 - 2017-11-19
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


(1) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


(2) Az SZMSZ a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_2017_25_rend
19.71 KB
2_melléklet_2017_25_rend
18.77 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!