nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Somberek Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f)  pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1)Somberek  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


375.324,- ezer Ft    bevétellel,

276.149,- ezer Ft    kiadással

  99.175,- ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

109.296.- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


33.565,- ezer Ft    bevétellel,

30.065,- ezer Ft    kiadással

   3.500,- ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

   2.919,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(3) Sombereki Óvoda  beszámolóját a 4.. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


36.247,- ezer Ft    bevétellel,

33.127,- ezer Ft    kiadással

  3.120, - ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

  3.007,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(4) Somberek és Görcsönydoboka  Óvodafenntartó Társulás  beszámolóját a 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


35.262,- ezer Ft    bevétellel,

35.223,- ezer Ft    kiadással

       39, - ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

       39 ,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(5) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(6) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 6. sz. és a 9. sz. melléklet tartalmazza.


2. § A felhalmozási  kiadások teljesítését 47.647 ezer forint főösszegben, valamint annak részletezését a 7.számú mellékletben foglaltak alapján  elfogadja.


3.§ A 17.számú melléklet a Közösen fenntartott intézmények hozzájárulásai tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a  vagyonmérleg elfogadása


4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzmaradványát 102.675 ezer  forint összegben a 16.. számú  mellékletnek megfelelően fogadja el.


(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 16  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 99.175 ezer forint összegben jóváhagyja.


(3) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal   pénzmaradványát a 16. számú melléklet szerint 3.500 E Ft értékben fogadja el.

                                                      

5.§  . Az önkormányzat és intézményei 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 15 számú mellékletben állapítja meg, és a 18.sz. melléklet szerinti részletezéssel.
                                                                     HARMADIK RÉSZ


6.§ A 8. sz. melléklet  támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt illetve a közoktatási normatíva átadás is az Óvodafenntartó társulásnak.


7.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2016. évben a 10.sz. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak  hitelfelvételre nem volt  szüksége, Kincstárjegy vásárlása a  11. sz. melléklet szerint történt.


9.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


10.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 13.sz. és a 14.sz. melléklete .

                                                                      

Záró rendelkezés


11.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csoboth Tamás                                                    Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna              polgármester                                                                                    jegyzőZáradék: Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.somberek.hu honlapon 2017. május 30-án kihirdetésre került.Somberek, 2017. május 30.                                                     Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
480.66 KB
2. melléklet
777.19 KB
3.melléklet
371.39 KB
4. melléklet
375.36 KB
5. melléklet
380.36 KB
6. melléklet
842.61 KB
7. melléklet
291.45 KB
8. melléklet
280.95 KB
9. melléklet
762.03 KB
10.melléklet
283.69 KB
11. melléklet
265.03 KB
12. melléklet
426.6 KB
13. melléklet
266.18 KB
14. melléklet
358.88 KB
15. melléklet
322.96 KB
16. melléklet
199.87 KB
18. melléklet
92.79 KB
17. melléklet
50.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!