nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 14/2017 (VIII.8..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-09 - 2017-08-10
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 14/2017 (VIII.8..) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata  Képviselő-testületének

14/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelete

a  2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. ( II. 27.)

 önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  

1.§.  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:      

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

                              404.143.311  Ft Költségvetési bevétellel

                              533.552.890  Ft Költségvetési kiadással

                              

                             -  129.409.579 Ft Költségvetési egyenleggel

        Ebből:

                               136.923.051 Ft Finanszírozási bevétellel

                             7.513.472 Ft Finanszírozási kiadással

        

Összesen:         541.066.362 Ft Bevétellel

                         541.066.362 Ft Kiadással

állapítja meg.


2.§  A R. 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.

3 .§ A R. 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép

4 .§ A R. 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.

5 .§ A R. 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.

6. § A R. 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.


Záró rendelkezések

 7 .§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Balatonszabadi, 2017. augusztus 8.
Király Kálmán                                         Dr. Töpler Eszter

                          polgármester                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. augusztus 8. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

                                                                                              

dr. Töpler Eszter jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
14/2017.(VIII.8.) költségvetés módosító rendelet
387.31 KB
melléklet a 14/2017.(VIII.8.) rendelethez
3.62 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!