nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna község képviselő-testületének 8/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-29 -tól
Szenna község képviselő-testületének 8/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Szenna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Az adó mértéke


1. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.5 %-a.                                   

(2) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a 37.§ (2) bekezdésében meghatározott ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.               


2. §(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet, az azt módosító 9/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet és 1/2011. (II.03) önkormányzati rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!