nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(VIII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-24 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(VIII.23.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai közül legalább 20%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.


2. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1992. (IV.7.) önkormányzati rendelete.                              Szabó József  sk.                                         Dr. Gyirán Zoltán sk.

                              polgármester                                                      jegyző  A rendeletet kihirdettem:


Geszteréd, 2017. augusztus 23.


                                                                     Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                               jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!