nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-26 -tól
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról (HÉSZ-ről) szóló 10/2002.(XII. 20.) rendelet módosításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról (HÉSZ-ről) szóló 10/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet

a) 6. § (2) és (4) bekezdése,

b) 7. § (2) bekezdés 2. és 7. pontja,

c) 7. § (2) bekezdés 5. pontjának következő szövegrésze: „Oldalkert esetén az építési engedélyezési eljárás során, esetenként be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.”,

d) 7. § (4) bekezdés 2. pontja,

e) 7. § (4) bekezdés 5. pontjának következő szövegrésze: „Ha az oldalkert < 6,0 m, akkor ez esetben az építési engedélyezési eljárás során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.”,

f) 7. § (5) bekezdés 5. pontjának következő szövegrésze: „Ha az oldalkert < 6,0 m, akkor ez esetben az építési engedélyezési eljárás során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.”,

g) 8. § (1) bekezdés 2. pontja,

h) 9. § (1) bekezdés 7. pontja,

i) 10. § (1) bekezdés 2. és 7. pontja,

j) 11. § (2) bekezdésének következő szövegrésze: „A tervet minden esetben elvi építési engedély támassza alá.”

k) 15. § (1) bekezdésének következő szövegrésze: „A meglévő és a telepítendő erdők elsődleges rendeltetéseinek megállapítására az 1996. évi LIV. tv. II. fejezet 18. § a, b, c, d, e pontja és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 22. § a, pont alkalmazásával az erdészeti hatóság jogosult.”,

l) 16. § (2)-(4) bekezdése,

m) 19. § (1) bekezdése,

n) 20. § (3) és (5) bekezdése,

o) 21. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése,

p) 22. § (1) és (2) bekezdése,

q) 23. § (1), (2), továbbá (6)-(9) bekezdése,

r) 3. számú melléklete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!