nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-06 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§  Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdése helyébe jelen rendelkezés lép:„1. §  (2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 8533 Malomsok, Fő tér 19.”


2.§      E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        
       Hegyiné Böröcz Adél                                                                      Fintáné Dóra Mária

                jegyző                                                                                         polgármester
A rendeletet kihirdettük.


Malomsok, 2015. október 05.                                                                                                         Hegyiné Böröcz Adél                                                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!