nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2016. /IX.30./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                          

1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeket 306.646 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   227.830 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          20.880 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           45.312 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            643 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                    10.844 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        442 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   695 ezer Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 303.743 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                         12.753 ezer Ft

beruházási kiadások                                                           7.819 ezer Ft

felújítási kiadások                                                                268 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                  3.866 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                             290.990 ezer Ft

személyi juttatások                                                             73.492 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        17.162 ezer Ft

dologi kiadások                                                                   73.007 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.974 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                         116.954 ezer Ft

működési célú tartalék                                                         5.401 ezer Ft


2.§.


Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2016. szeptember 29.


Léránt Ferenc                                                                        dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                  jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: 2016. szeptember 30.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
238.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!