nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 - 2017-05-31
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) rendelet módosításáról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Várkesző község 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2016.(II.16.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 27.257.988 Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 27.257.988 Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2016.(II.16.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 2.944.035,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.1; 2/1 ,2/2, 4., 6., 7., 8.1.1., 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4, számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet 1.1, 2/1., 2/2., 4., 6., 7., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4.,számú mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél                       Ferencz Dezső

                                                              jegyző                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:

Várkesző, 2017. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

          jegyző

  


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mód.kv.rendelet mellékletei
107.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!