nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 - 2014-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról.

Jászapáti Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!