nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2017 (X.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-14 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2017 (X.13.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § felhatalmazása alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 15 %-a.2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 56. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!