nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2017 (XI.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-24 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2017 (XI.24..) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


2017. évi költségvetési bevételi előirányzata             159 559 732 Ft,

        bevételi előirányzat növekedése                              10 091 566 Ft,

        1.módosított bevételi előirányzat:               169 651 298 Ft.

        bevételi előirányzat növekedés                                   1 568 629 Ft,

        2.módosított bevételi előirányzat:               171 219 927 Ft

        bevételi előirányzat növekedés                    146 568 280 Ft,

        3.módosított bevételi előirányzat:              317 788 207 Ft.2017. évi költségvetési kiadási előirányzata               159 559 732 Ft,

        kiadási előirányzat növekedése                                10 091 566 Ft,

        1.módosított kiadási előirányzat:                         169 651 298 Ft.

        kiadási előirányzat növekedése                                   1 568 629 Ft,

        2.módosított kiadási előirányzat:                         171 219 927 Ft

        kiadási előirányzat növekedése                               146 568 280 Ft,

        3.módosított kiadási előirányzat:                         317 788 207 Ft.”2. §


A Költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete, 9.1 melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete, 9.2 melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete lép.

  

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!