nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
10/2017 (VIII.2..)
Hatályos:2017-08-03 - 2019-11-04
10/2017 (VIII.2..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2017. (VIII.2.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról


Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

10/2017. (VIII.2.) rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II.28.) rendelete módosításárólGilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 62.§.(2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról valamint egyéb szociális ellátásokról alkotott 4/2015. (II.28.)  rendeletét – a továbbiakban R – a következők szerint módosítja:


1.§


 „R” 12. § (8) bekezdése az alábbira módosul:


(8) Tanévkezdéskor az óvodás korú lakosokat 6000 Ft, az általános iskolás 10000 Ft, középiskolai tanuló lakosokat  20.000 Ft,  a nappali tagozatos felsőoktatási intézményi hallgatókat 20.000 Ft támogatás illeti meg.

2. §Az önkormányzat rendelete 2017.  augusztus 3. napján lép hatályba.


Gilvánfa , 2017. augusztus 2.

                        Tóth László                                                                Bogdán László

                          jegyző                                                                      polgármesterRendelet kihirdetve: 2017. augusztus 2. napján


Gilvánfa , 2017. augusztus 2.


                                                                                                           Tóth László

                                                                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Települési tám mód Gilvánfa
16.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!