nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2014 (X.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-22 - 2014-11-19
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2014 (X.22..) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) l) pontjában foglalt feladatkörében a következő rendeletet alkotja:


1.§


(1) A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. függelékében meghatározott Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős-és Vallásügyi Bizottság gyakorolja a Rendelet 1. mellékletében a Szociális, Egészségügyi, Idős – és Vallásügyi Bizottság meghatározott bizottság számára meghatározott feladat- és hatásköröket.

(2) A Rendelet 3. függelékében meghatározott Pénzügyi, Ügyrendi- és Civilfinanszírozási Bizottság gyakorolja a Rendeletben a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság számára meghatározott feladat- és hatásköröket.


2. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Kelt Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján tartott ülésén.


                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2014. október 22.


                                                                                                                 


                                                                                                     dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!