nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2016 (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2016 (III.3.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólJászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2015.       módosított bevételi előirányzata                                               7.066.754 ezerFt

                    bevételi előirányzat csökkenés                                                       53.360 ezerFt,

                    módosított bevételi előirányzat:                                             7.013.394 ezerFta) 2015.       módosított kiadási előirányzata                                               7.066.754ezerFt,

                    kiadási előirányzat csökkenés                                                       53.360 ezerFt,

                    módosított kiadási előirányzat:                                             7.013.394 ezerFt


  

2. §


         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. december 31-i hatállyal kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 2. napján tartott ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                     


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2016. március 3.


                                                                                                     dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1
404.63 KB
1
221 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!