nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselő testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. évi bevétele 212.463 e.

forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.; 1.1.; 1.1./a.; 1.1./b.; és 1.2. számú melléklet tartalmazza.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi kiadásait 107.940 e. forintban állapítja

meg.

(2) A kiadások részletezését a 2.; 2.1; 2.1/a; 2.1/b; 3.; 4.; számú melléklet tartalmazza.


3.§


(1) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2017.évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a

6.számú mellékletben található.

4.§


(1) A Képviselőtestület a 2017.évi záró pénzkészlet állománya 104.568 e. forint, melyet a

7.1 és 7.2. számú melléklet mutat be.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzkészlet a 2018. évi

bevételek között szerepel.5.§


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, az egyéb állami pénzalapokkal, valamint a helyi önkormányzatok általános és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal való elszámolását a 8. számú melléklet jeleníti meg.

6.§


Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközei, forgóeszközei és pénzeszközei összesen 354.647 e Ft volt 2017. december 31-én. Ezek részletezését a 9.számú melléklet tartalmazza.7.§


Az önkormányzat 2017. év végi adósságállománya a 10. és 10.1. számú mellékletekben szerepel. A pénzeszközök változását a 11. és 11.1 sz. mellékletek mutatják be.8.§


A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével történt.


9.§


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint a Marcaltő

község Önkormányzat és Szervei 2016 évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete.


Hegyiné Böröcz Adél Sandl Zoltán

jegyző polgármester


Kihirdetve: Marcaltő, 2018. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás mellékletei
156 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!