nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 8/2002 (VI.3..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2002-06-03 - 2008-10-05
Mikepércs község képviselő testületének 8/2002 (VI.3..) önkormányzati rendelete
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi törvény helyi végrehajtására

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2002. (VI.03.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ

2001. ÉVI CVII. TÖRVÉNNYEL MÓDOSÍTOTT 2000. ÉVI

TÖRVÉNY

HELYI VÉGREHAJTÁSÁRA


Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában foglaltak alapján

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított

2000. évi  II. törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja


1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére terjed ki.


2.§


(1) Mikepércs Községben két háziorvosi körzet működik.

(2) Az 1-es és 2-es körzethez tartozó utcák felsorolását a rendelet A/1-es mellékletet tartalmazza.


3.§


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


P.H.Kerekes Ferenc sk.                                      Tiliczky Lászlóné sk.

   polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2002.06.04.Csatolmányok

Megnevezés méret
A/1 melléklet
151.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!