nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-07 - 2017-06-26
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete
a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, létesítésről, annak engedélyezéséről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéséről

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Becske Község Önkormányzata illetékességi területén történő

házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény).


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

esemény engedélyezésének szabályai


2.§.

(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli időben az

Becske Község Önkormányzata Petőfi út 1/A. szám alatti, illetve a Becske Ady Endre út 5. szám alatt kijelölt helyiségben lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést munkaidőben, valamint a (3) bekezdésben

foglaltaknak megfelelően, hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet

lebonyolítani. Az erre irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az e rendelet 3.sz.

melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.

(3) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeket pénteken 14.00 óra és 20.00 óra,

szombaton 10.00 óra és 20.00 óra között lehet lebonyolítani. Az erre irányuló kérelmet a

szándék bejelentésekor az e rendelet 4.sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell

előterjeszteni.


3.§

(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény tartását a jegyző akkor

engedélyezheti, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a

személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell

lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az

engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


4.§

Anyakönyvi események díja


(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi

esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi

feltételek teljesülésén túl, igazolják a melléklet 1. pontjában meghatározott díj befizetését.

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás

ellentételezéseként a melléklet 2. pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.

 (4) Az (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Becske Község Önkormányzata részére kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(5) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli

halállal fenyegető egészségi állapotára, a külső helyszínen lebonyolított házasságkötés

díjmentes.


5.§

Anyakönyvvezető részére fizetendő díj


(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt

választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott

szabadidő vagy esetenként e rendelet 2. sz mellékletének 1. pontjában meghatározott

díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt

esetenként e rendelet 2. sz mellékletének 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő

anyakönyvvezetőt az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti.


III. Fejezet


 Záró rendelkezések

6.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
10.5 KB
2. számú melléklet
10.5 KB
3. számú melléklet
22 KB
4. számú melléklet
21.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!